koppie koppie Eibergen leerbegeleiding  
 

JaMaRa

JaMaRa is een manier van rekenen om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. Kinderen die op school vastlopen met rekenen zijn bij JaMaRa gebaat.

Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebben:
Hoeveelheids- en getalbegrip
Getalstructuur
Automatiseringsvaardigheden
Deze onderdelen worden dan ook als eerste aangepakt bij JaMaRa.

Bij JaMaRa wordt er uitgegaan van de volgende punten:
1 eenduidige strategie
zo concreet en dicht mogelijk bij het kind
zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten
hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen
inzicht in getalstructuur aanbrengen
op de juiste wijze leren automatiseren

De eerste sessie zal een "onderzoeksessie" zijn. Hier zullen we:
Vaststellen hoeveelheidsbegrip, inzicht in de getalstructuur en automatiseringstechniek
De uitkomsten van de toets worden besproken
Opstellen plan van aanpak

JaMaRa gaat altijd terug naar de basis, het fundament moet goed zijn om met grote getallen te gaan rekenen. Dit houdt in dat er weer begonnen gaat worden met het rekenen tot en met 10. Wanneer het fundament tot en met 10 goed is, gaat er pas verder gerekend worden. Per sessie wordt er dan ook gekeken of uw kind toe is aan een volgend niveau.

De eerste niveaus moeten goed beheerst worden door uw kind. Dit zal dan ook iets langer duren dan de volgende (hogere) niveaus. Bij JaMaRa is het de bedoeling dat uw kind 1 keer in de 3 weken terugkomt bij om te laten zien wat hij kan en om eventueel verder te gaan naar een volgend niveau.

Iedere dag moet er 1 tot 2 maal geoefend worden. Dit duurt tussen de 5 en de 10 minuten per keer.

JaMaRa is ontwikkeld door Will Missot van www.cnls.nl


Koppie-Koppie Koppie-Koppie Koppie-Koppie Koppie-Koppie Koppie-Koppie Koppie_Koppie
Copyright © 2012-2023 koppie koppie Eibergen / Webdesign Peter Janssen