koppie koppie Eibergen leerbegeleiding  
 

Wat is leerbegeleiding?

Onder leerbegeleiding versta ik de extra ondersteuning die geboden wordt voor zaken die op school gebeuren. U kunt hierbij denken aan extra uitleg of het oefenen van de vakken technisch lezen, rekenen, taal, werkwoordspelling, spelling en begrijpend lezen.

Omdat de begeleiding individueel gebeurt, kan ik volledig afstemmen op de behoefte van uw kind. Een positieve benadering, rekening houdend met diverse leerstijlen en intensieve begeleiding zijn hierbij vanzelfsprekend.

Werkwijze

Als u contact met mij opneemt, dan zal er eerst een kennismakingsgesprek volgen. U, uw kind en ik zullen om de tafel gaan zitten. Het doel van dit gesprek is dat ik mij een beeld kan vormen van het probleem. Tevens kunt u mij vertellen wat uw wensen en verwachtingen zijn. De gemaakte afspraken worden op papier gezet.

De les zal ik beginnen met een kort gesprek. Natuurlijk wil ik graag weten hoe het de afgelopen week gegaan is; wat ging er goed en waar moet nog aan gewerkt worden? En zijn er bijzonderheden waar de nodige aandacht aan geschonken moet worden? Het heen-en-weer schriftje wordt erbij gepakt en deze lees ik samen met het kind door.

Na het gesprekje gaan we aan de slag door de geoefende stof nogmaals te herhalen. Als dit naar tevredenheid is, zal er verder naar het doel toegewerkt worden door nieuwe stof aan te bieden. Ik maak hierbij zoveel mogelijk gebruik van materialen die de leerstof inzichtelijk maken.Het kan zijn dat ik contact op neem met de leerkracht van uw kind. Dit zal ik alleen maar doen wanneer u mij hier toestemming voor geeft.

Koppie-Koppie Koppie-Koppie Koppie-Koppie Koppie-Koppie Koppie-Koppie Koppie_Koppie
Copyright © 2012-2023 koppie koppie Eibergen / Webdesign Peter Janssen